Imbonerahamwe y’inzego z'imirimo

Office of The Prime Minister's Organization Structure.

Serivisi

Menya u Rwanda

Guverinoma

Amakuru

Inyandiko

Aderesi

Akazi|Amasoko|Ibitishingirwa|Imikoreshereze y' urubuga|Imiterere y' urubuga